- Kan få 12,6 millioner mindre i kraftinntekter hvert år

«Det vil ha stor betydning for Midtre Gauldal kommune dersom vi skulle tape disse inntektene, da det vil ha en direkte betydning for vårt tjenestetilbud.»

  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Det kan man lese i møteinnkallingen til kommunestyremøtet som skal finne sted 12. desember. På møtet blir det et spørsmål om kommunen skal slutte seg til høringsuttalelsen fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), som blant annet mener at kraftskatteutvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må avvises.