Grunneieren blir pålagt kommunens utgifter til undersøkelse

Det skjedde ingen skade på drikkevatnet i Malmsjøen etter ugrassprøyting, men grunneieren blir likevel pålagt å betale kommunens utgifter på 13.858 kroner.

Illustrasjonsfoto fra Malmsjøen.  Foto: John Lerli

Nyheter

Et anonymt tips til Skaun kommune den 29. juli i år gikk ut på at en grunneier på nordsida av Malmsjøen hadde brukte ugressmidlet Roundup på et fem mål stort utmarksområde. Malmsjøen er drikkevannskilde for innbyggere i Skaun kommune, og ligger nært grensa til Melhus, vest for Ånøya.