Dette dør vi av i Trøndelag

Stadig færre dør av kreft og hjerte- og karsykdommer, viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet.
Nyheter

Dødeligheten av hjerneslag er redusert med 41 prosent, mens dødeligheten av hjerteinfarkt er nesten halvert de siste ti årene. Det viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret.