Vanskelige kjøreforhold på veiene og to farevarsler

Striregn har ført til at snølaget på veier er i full oppløsning.

Slik så det ut på fylkesveien ved Gimsan i Melhus tirsdag morgen. 

Nyheter

Julekortstemninga med nysnø ble tirsdag morgen avløst med striregn og vanskelige kjøreforhold på fylkesveier og sideveier.

På fylkesveg 708 var det et tykt lag med snø fylt med vann, og det førte til at det var vanskelig å ta seg fram.

- Det er vinter og værskifte, og da blir det skiftende forhold. Noen steder regner det mens det snør andre steder. Brøyterne er ute med høvel og ploger, sier byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen.

Melhus kommune opplyser på sin nettside at mannskaper er ute for å brøyte og strø på kommunale veier, og at sentrumsområder, skoleområder og gang- og sykkelveier prioriteres.

Fortauet i Melhus sentrum tirsdag formiddag. 

 

Kraftig snøfall og vanskelige kjøreforhold

Det har kommet en del snø det siste døgnet, og politiet anbefaler at bilister avpasser farten på veiene.

 

Meteorologisk institutt har sendt ut to farevarsel på grunn av at det ventes mye nedbør.

Det ene farevarselet gjelder glatte veier som følge av is på veiene, mens det andre farevarselet er at det er jordskredfare på grunn av faren for store nedbørsmengder og høye temperaturer som kan gi stor snøsmelting.

I høyereliggende området kan det også være fare for snøskred på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Temperaturen vil ifølge Meteorologisk institutt, øke betydelig og i kveld kan det bli 7-8 varmegrader.