HUNT-oppslutning på 50,2 prosent i Midtre Gauldal

- Vi er i aller høyeste grad fornøyde med svarprosenten i Midtre Gauldal; en oppslutning på 50,2 prosent er utrolig bra, sier folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll.

Folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll forteller om HUNT-undersøkelsen.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- 39,5 prosent av menn i kommunen har besvart spørreundersøkelsen, og 62,4 prosent av kvinnene, opplyser Myklevoll.

- HUNT forskningssenter ved NTNU og vi som kommune var på forhånd forsiktige med å gå ut offentlig med våre forhåpninger om svarprosent, men HUNT bekrefter at undersøkelsen totalt langt overgikk deres forhåpninger om svarprosent, forteller Myklevoll.

- Får representative data

Myklevoll opplyser at spesialrådgiver Kyrre Kvistad i Trøndelag fylkeskommune nå melder at de har fått gode, representative data for alle aldersgrupper hos begge kjønn i alle kommuner, også Midtre Gauldal.

- Rent statistisk kunne vi fått gode nok tall med en mindre svarprosent, hvis dette hadde fordelt seg representativt på kjønn og alder. Men - takket være innsatsen til innbyggerne her, fikk NTNU et kjempegodt materiale å jobbe med. Vi kommer tilbake med resultater fra undersøkelsen utpå nyåret, sier Myklevoll.


Så mange besvarte HUNT-undersøkelsen i Midtre Gauldal

- Tallene viser det vi har fått inn av digitale besvarelser. I tillegg kommer det vi får inn av papirskjema fra gruppen 76+ og andre som har bedt om å svare på papirskjema, sier spesialrådgiver Kyrre Kvistad i Trøndelag fylkeskommune.

 

- Konfidensielt og anonymt

All informasjon fra spørreundersøkelsen skal være konfidensiell og anonym, og alle som jobber med HUNT-data har signert taushetserklæring. Dataene lagres i lukket dataløsning uten oppkoblingsmuligheter til internett og benyttes kun til helseforskning og statistikk.

HUNT skal blant annet sikre forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt kommune.

140.000 nordtrøndere har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984. Nå er resten av Trøndelag også inkludert. Det er Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, KS, og HUNT Forskningssenter ved NTNU som står bak utvidelsen. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er samarbeidspartnere. Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.


HUNT-undersøkelsen stenger ved midnatt: Midtre Gauldal ligger på 46,5 prosent

Mandag 18. november lå svarandelen i Midtre Gauldal på 46,5 prosent.Midtre Gauldal blant de fem dårligste til å besvare HUNT

- Jeg stusser over at de foreløpige svartallene er så mye dårligere enn ellers i fylket, sier folkehelsekoordinator Kristin Myklevoll.