- Kan realisere ny Lysgård innen tre år

- Engan leir er best egnet som ny lokasjon for Lysgården, men stedet ligger i fareområdet for ras, sier John Ivar Reitan, som er enhetsleder for eiendom og kommunalteknikk.

Lysgården ligger nå i disse lokalene i Engan.   Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Derfor foreslår jeg at rasutredning blir en del av forprosjektet, sier Reitan da konseptvalgutredning for Lysgården stod på sakslisten i formannskapsmøtet torsdag 28. november.