Vil ha fortetting på kirkegården

Biskopen mener at flere må gravlegges på dagens kirkegård av hensyn til jordvernet.

Biskop Herborg Finnset holdt foredrag etter gudstjenesten. 

Nyheter

- Jordvern er et felles anliggende for kommunen og kirka. Det er viktig å legge til rette for økt gjenbruk av kirkegårder og kremasjon, sa biskop Herborg Finnset da hun søndag var på visitasgudstjeneste i Melhus kirke.

Bruken av kirkegårdene tok biskopen opp to ganger i foredraget hun holdt etter selve gudstjenesten. En fullsatt kirke var til stede under gudstjenesten som var for alle soknene i Melhus, mens det var litt færre som lyttet til foredraget etterpå. I foredraget kom biskopen blant annet inn på den store frivillige innsatsen, det store engasjementet hos kirkelig ansatte og omtanken for dem som trenger bistand.


Biskopen kommer til Melhus

Alle soknene i Melhus skal få besøk når biskopen er på visitas.

 

Fortetting på kirkegården var også en del av budskapet til biskop Finnset. Biskopen oppfordret til gjenbruk av gravfelt - noe hun foreslo kan motiveres gjennom festeavgifta. Videre anbefalte hun at det er navnet gravlund ved alle kirkene, og at det motiveres til økt bruk av kremasjon. I Melhus er det svært få som velger kremasjon, og de aller fleste ønsker kistegrav. Flere kirker har fått navnet gravlund.

Bruk av den gamle kirkegården ved Melhus kirke til nye graver har tidligere skapt strid. 

 

– Endelig er den kommet

Det er to meget fornøyde damer som besøker Horg kirkegård og betrakter den nye minnelunden.

 

Biskopen nevnte også den ytre rehabiliteringa av Melhus kirke, og hun sa at når yttersiden er tatt vare på, men det også gjøres noe med den innvendige siden av kirka. Melhus kirke er fra slutten av 1800-tallet, og har gått gjennom en rehabilitering utvendig på grunn av fuktskader.


Kirka har fuktskader

Melhus kirke har fått fuktskader både innvendig og utvendig, og blir nå rehabilitert.

 

Inne i kirka er det en del slitte overflater. Biskopen opplyste at Melhus kommune er orientert om at det er til dels store behov for bevilgninger til kirkene og da spesielt til Melhus kirke.


Biskop Herborg Finnset på rundtur i Melhus

Om ei uke kommer biskop Herborg Finnset på visitas til Melhus, Hølonda, Horg og Flå sokn.

 

Trønderbladet kommer tilbake med en fyldigere artikkel om visitasgudstjenesten.


Traff de eldste og de yngste

– Det er viktig å møte de yngste, men like viktig er det å møte de eldre også, sier biskop Herborg Finnset, på visitas i Melhus.Biskopen til Midtre Gauldal

Fra 3. til 14. juni 2020 er det fastsatt bispevisitas i Singsås, Soknedal, Budal og Støren sokn i Gauldal prosti, samt Ålen, Haltdalen og Hessdalen sokn.