Millionunderskudd for skolefritidsordninga

Rådmannen anbefaler å øke satsene for bruk av SFO og endre ordninga for halvplass for å redusere underskuddet.

Illustrasjonsfoto  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Betalingssatsen for bruk av skolefritidsordninga i Melhus kommer på nytt opp ettersom rådmannen er bekymret for millionunderskuddet.

Underskuddet

Da utvalg for helse, oppvekst og kultur fikk saken på bordet, viste tall som rådmannen har hentet inn at skolefritidsordninga samlet sett går med 3,75 millioner kroner i underskudd (2018). Størst underskudd er det på Høyeggen skole med Gimse skole like bak. Minst underskudd er det ved Flå skole.

Rådmannen viser til at underskuddet har økt, og at differansen mellom inntekter og utgifter altså har økt. I 2016 var underskuddet på 2,58 millioner kroner og i 2017 på 3,1 millioner kroner.

Har sammenlignet

En forklaring på underskuddet ifølge rådmannen er at halvdag defineres annerledes i Melhus enn i nabokommuner. Rådmannen viser til at det er vanlig å ha inntil 10-12 timer som halv dag, mens den i Melhus er inntil 14 timer pr. uke. 557 barn benyttet skolefritidsordninga pr. oktober 2019 og av disse var 61 prosent på halvplass.

Ifølge tall som rådmannen har hentet inn, ligger Melhus i pris under nabokommunene unntatt sammenlignet med Orkdal. Mens en halvplass i Melhus koster 1460 kroner pr. måned, koster den 1595 kroner i Skaun (under 12 timer), 1903 kroner (under 12 timer) i Trondheim, 1305 kroner (under 12 timer) i Orkdal, 1758 kroner (under 12 timer) i Malvik og 1696 kroner (under 12 timer) i Stjørdal. I Midtre Gauldal koster en plass under 10 timer 1448 kroner pr. måned, mens en heldagsplass koster 2685 kroner. En helplass i Melhus koster 2567 kroner.

Rådmannen foreslår å innføre nye bestemmelser i Melhus der en halvplass utgjør under 10 timer i uka, og at dette innføres fra august neste år.

Fra nyttår kan prisen for en halvplass som i dag tilsvarer under 14 timer i uka, bli økt fra 1460 kroner til 1747 kroner pr. måned. En helplass kan bli økt i pris fra 2567 kroner til 2647 kroner pr. måned. Kjøp av enkeltdager kan komme til å koste 243 kroner fra nyttår.

Satsene for skolefritidsordninga avgjøres når kommunebudsjettet skal vedtas av kommunestyret 17. desember. Endringsforslaget har møtt motbør hos opposisjonen. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) opplyser at flertallsgruppa ikke går inn for rådmannens forslag, og at det i stedet blir slik at SFO blir tilført over en million kroner.

Et tidligere forslag om å korte ned åpningstida for SFO vakte sterke reaksjoner blant foreldre.


Kan få kortere åpningstid

Politikerne vurderer å korte ned åpningstida for skolefritidsordninga i Melhus for å spare penger, og det reagerer foreldre sterkt på.

 

Vil skru opp prisen for SFO

Rådmannen mener foreldre betaler for lite for skolefritidsordninga i Melhus.

 

Vi legger til rette for vekst og utvikling i hele kommunen

Vi ønsker at Melhus kommune skal være en levende og attraktiv kommune.Kan bli femdagers skoleuke i Midtre Gauldal

- Det som er bakgrunnen for ønske om utredning er at i de fleste kommuner så går også de yngste elevene på skolen hver dag, men slik er det ikke hos oss, sier Toril Grøtte, som er kommunalsjef for oppvekst i Midtre Gauldal.