Bevilger 70.000 kroner til Støren Jeger- og Fiskerforening

Torstein Rognes (Ap) og Bjørn Enge (H) gikk sammen om å fremme et forslag.

Beslutningen ble tatt i formannskapet torsdag 28. november.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

«Formannskapet bevilger kr 70 000 i tilskudd til Støren Jeger- og Fiskerforening som delvis dekning av foreningens utgifter ved utarbeidelse av reguleringsplanen for Furukollen massetak med skytebaneanlegg. Beløpet tas av kraftfondet.» Dette ble enstemmig vedtatt på formannskapsmøtet torsdag 28. november.