Sløyfer ekspressavganger etter kort tid

Sterke protester fra Skottvoll, Ekra og Klett fører til at noen av ekspressbussene til byen fikk kort levetid.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

AtB endret noen av bussavgangene fra Melhus retning Trondheim til ekspressbusser, og dette innebar at bussene kjørte rett ut på E6. Først ble det sterke protester fordi det ikke var mulig for folk å parkere på pendlerparkeringa på Brubakken, og der er det gratis å parkere for pendlere.

Så ble det ny ruteendring der busser likevel skulle innom Brubakken. Noen av avgangene gikk rett ut på E6 fra Brubakken - noe AtB mente kunne være et svar på kravet om direktebuss fra Melhus. Under et folkemøte kom det protester mot at bussene ikke lenger skulle svinge innom Klett og heller ikke kjøre langs lokalveien som går forbi Skottvoll og Ekra.


AtB: - Vi har ikke fått det til å funke fra første dag

Mange fortalte under det svært godt besøkte folkemøtet hvilke problemer det nye busstilbudet har skapt.

 

Protestene har AtB nå tatt til følge, og melder at det fra mandag 2. desember ikke lenger blir ekspressbuss på noen av avgangene. I stedet skal bussene kjøre innom Klett.


Fylkespolitikerne pålegger AtB å gjeninnføre direktebuss for Melhus

Hovedutvalget for transport i fylkeskommunen retter hard kritikk mot AtB og stiller krav som eier at direktebussen må komme tilbake igjen.

 

Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune har pålagt AtB å gjeninnføre direktebuss fra Melhus og tilbake også utenom rushtid, og da innen 20. januar.  AtB har fortsatt ikke endret informasjonen på sin nettside til at det blir direktebuss, og skriver fortsatt at det blir omstigning på Tiller.


 

Feiret at Melhus får tilbake direktebussen med kake

Aksjonsgruppa for direktebuss fra Melhus ble feiret med egen busskake.

 

Under møtet i hovedutvalg for transport fortalte administrerende direktør Janne Sollie i AtB til politikerne at AtB har hatt en rekke utfordringer som at Tillerterminalen ikke sto ferdig til 3. august, og at reiseappen ikke har fungert. AtB har også meldt fra at tellesystemet ikke har fungert.


Færre betaler bussbillett, og AtB øker antall billettkontroller på bussene

Om du blir stanset i kontroll og ikke kan vise fram betalt billett, kan det vanke et sviende gebyr.

 

Trønderbladet har kontaktet AtB for å få en kommentar til at ekspressbusser forsvinner, men direktør Grethe Opsal for kommunikasjon og drift i AtB har ikke besvart henvendelsen.


Setter inn tiltak på snuplassen på Brekkåsen slik at bussene kan snu

Selv de korteste rutebussene strever med å snu på Brekkåsen, og mandag var det stort møte på holdeplassen for å finne strakstiltak.Skrur opp billettprisen på alle bussene for å berge regionbussen

Utvalgsleder Karin Bjørkhaug (KrF) mener det er riktig å øke prisen på bussbilletten både av hensyn til regionbusstilbudet og de videregående skolene.