Endelig ble det bedre belysning på Lundamo

Etter flere svært alvorlige trafikkulykker på Lundamo, bestemte Statens vegvesen seg for å gjøre noe med gatelysene og nå er arbeidet utført.

Det har blant annet kommet nye gatelys ved punktet der en 17 år gammel gutt fra Melhus ble påkjørt da han krysset gangfeltet.  Foto: Tor Arne Granmo

Nyheter

Mangelfull gatebelysning i Lundamo sentrum ble tatt opp av flere politikere etter alvorlige trafikkulykker på E6. En av ulykkene gjaldt en 17-åring som ble hardt skadd etter å ha blitt kjørt ned i et gangfelt. En kvinne fra Oppdal ble dømt i tingretten for påkjørselen som endte med at ungdommen fikk varige skader.

ULYKKE: Her i Lundamo sentrum ble en 17-åring påkjørt av en bil mens han var i fotgjengerfeltet. 17-åringen ble alvorlig skadet.   Foto: Noelia Rojas Rodriguez, TB

 

Lundamo sentrum får nye gatelys etter flere ulykker

I høst håper Statens vegvesen å få på plass bedre gatebelysning for å øke trafikksikkerheten.

 

Statens vegvesen sa først at det ikke fantes penger til bedring av trafikksikkerheten. Flere politikere og deriblant tidligere ordfører Gunnar Krogstad (Ap) tok opp at gatelysene var dårlig og at de var uheldig plassert. Krogstad tok også opp om det er nødvendig med så mange fotgjengeroverganger på E6 i Lundamo sentrum.


Over 50 ulykker på E6 mellom Kvål og Hovin

Siden 2000 har det vært over 50 ulykker på E6 mellom Kvål og Hovin. Melhusordfører Gunnar Krogstad mener det trengs tiltak for å få færre ulykker.

 

Tidligere i år varslet Statens vegvesen at vegvesenet så at gatelysanlegget var nedslitt og at det likevel var penger til å sette opp nye gatelys. Nå er arbeidet utført og de nye gatelysene gir et mye mer opplyst Lundamo sentrum. Budsjettet for nye gatelys var på 2,5 millioner kroner.

Arbeidet med utskifting av veibelysninga startet i høst.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Ulykkessjåfør forklarte at hun så på butikkskilt i stedet for på veien

Et butikkskilt i Lundamo sentrum fanget sjåførens oppmerksomhet, og hun mener det er årsaken til at hun ikke så 17-åringen i gangfeltet i Lundamo sentrum. Aktor har lagt ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel.

 

Dømt til fengsel etter påkjørsel av 17-åring på Lundamo

En kvinne i 50-årene er dømt til fengsel og tap av førerrett, og hun må betale oppreisning etter ei ulykke på E6 på Lundamo.