Alle har fått flytte hjem etter ras i Melhus

Raset i Havdalsgrenda i Melhus førte til at flere familier måtte evakuere fra hjemmene sine, og nå er det endelig stabilt nok til at alle kan flytte hjem igjen.

Politiet tok dette bildet fra rasstedet den dagen skredet hadde gått. 

Nyheter

Melhus kommune melder at evakueringa etter raset i Havdalsgrenda i Melhus er blitt opphevet fordi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fått utført stabiliseringstiltak. Raset gikk 2. oktober, og Trønderbladet har tidligere skrevet at NVE forlenget evakueringa for beboerne i et bolighus fram til 1. desember.

Beboere i flere bolighus ble evakuert etter at det gikk et kombinert jord- og leirras som tok med seg deler av veien inn i området og ei skråning. NVE varslet at det var fare for mer utglidning ettersom det ble observert at massene var ustabile.


Forlenger evakuering etter jordras i Melhus

NVE har informert politiet om at beboerne i ett bolighus må være evakuert fram til 1. desember mens øvrige beboere får flytte tilbake.

 

Rasområdet er avlastet, og NVE vurderer det som trygt nok for at alle beboerne kan flytte hjem. Noen av beboerne fikk flytte tilbake etter noen dager, mens en familie måtte evakueres helt fram til nå.

Ifølge Melhus kommune kan den rasrammede veien ikke benyttes inntil videre fordi det fortsatt pågår anleggsarbeid for å sikre skredområdet.


Endelig kunne de flytte tilbake etter jordraset

Arnfinn Lehn og Anne Lillemo er lettet over å kunne flytte fra hotellet og hjem etter at deres hus ikke lenger er evakuert.


Melhus formannskap har tidligere godkjent planen NVE har for sikring mot skred på Rødde, og politikerne håper at området kan bli så trygt at det er mulig med mer byggeaktivitet der. NVE er bekymret for at det kan gå et kvikkleireskred på Rødde, og at det kan få store konsekvenser for de mange som bor der og fylkesveien. Skredsikringa for 15 millioner kroner omfatter imidlertid ikke Havdalsgrenda der jordraset gikk i oktober.


Undersøker om beboerne kan flytte tilbake etter jordskred

NVE er foreløpig usikker på om boligene i rasgrenda i Melhus noen gang blir sikker nok.Skal sikre Rødde for 15 millioner for å unngå kvikkleireskred

NVE planlegger å starte sikringsarbeid på Rødde i januar.