Fylkespolitikerne pålegger AtB å gjeninnføre direktebuss for Melhus

Hovedutvalget for transport i fylkeskommunen retter hard kritikk mot AtB og stiller krav som eier at direktebussen må komme tilbake igjen.

Ketil Petersen fra aksjonsgruppa hilser på utvalgsleder Karin Bjørkhaug (KrF) før møtet startet. 

Nyheter

I dag onsdag har hovedutvalget for transport enstemmig vedtatt at Melhus skal få tilbake direktebussen og da senest innen januar. Fylkespolitikerne mener at det kan godtas bussavganger én gang i timen utenom rush, siden folkemøtet var tydelig på at omstigningspunkt er så ille at det ikke hjelper med de bebudede tre avgangene i timen.