Klagefrist på Hauka deponi

I juni vedtok kommunestyret detaljreguleringen for Hauka deponi.

Her ser vi deler av plankartet.  Foto: Rambøll

Nyheter

Planen legger til rette for videre drift og utvidelse av eksisterende avfallsdeponi.