Vurderer kjøp av aksjer i TrønderEnergi

Melhus kommune er største eier i TrønderEnergi, og har fått tilbud om å kjøpe flere aksjer.

Flertallssiden i det nye formannskapet består av ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) (utenfor bildet), Stine Estenstad (H), Fritz Arne Haugen (Sp), Gjøran Berg Onsøyen (Sp), Merethe Moum (ML) og Sigmund Gråbak (ML). 

Nyheter

Melhus formannskap lukket møtet da en sak om kjøp av flere aksjer i TrønderEnergi skulle behandles.