Nå sendes planen for Liøya ut på høring

Saken ble utsatt av utvalget, men kommunestyret vil ha detaljreguleringen for Liøya næringsområde ut på høring.

Kommunestyret ønsker fremgang i saken om Liøya næringsområde.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

7. oktober fremmet Jon Kristian Haukdal (V) i utvalget for næring, plan og miljø et forslag om utsettelse. Han ønsket å utsette saken fram til forhold rundt en eventuell flytting av Støren barnehage og skole i forbindelse med ny E6 blir avklart. Dette ble enstemmig vedtatt.