Nå kan Tenfjord kalle seg kommunedirektør

Rådmannen får tittelen kommunedirektør, samt ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for alle medarbeidere i den kommunale organisasjonen.

Alf-Petter Tenfjord startet som rådmann i Midtre Gauldal i september.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Endringene ble vedtatt av kommunestyret 31. oktober da kommunens delegeringsreglement skulle endres.