Dette tjente det nye formannskapet i Melhus i fjor

Etter valget var det stor utskifting i formannskapet, og her kan du sjekke hvordan de 11 kom ut på skattelista for 2018.

Merethe Moum, Jorid Jagtøyen og Stine Estenstad utgjør den nye politiske ledelsen. 

Nyheter

Det nye formannskapet i Melhus trer i dag tirsdag sammen for første gang, og blant sakene er rådmannens forslag til budsjett for neste år samt hvordan eiendomsskatten kan økes.