Bakenga med trøndersekker til Kongo

Elevene ved Lundamo barneskole har samlet inn 73 skolesekker til barn i Kongo.
Nyheter

Rektor Tone Helgemo leste om prosjektet til Mushaga Bakenga på NRK, og syntes dette var et supert tiltak.