Kjørte på to hjorter

Mandag morgen var det viltpåkjørsel i Midtre Gauldal.
Nyheter

- To hjorter ble påkjørt av toget mellom Singsås og Støren, forteller seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Påkjørselen ble meldt politiet mandag klokka 07.01.

- Bane Nor og viltnemnda ble varslet, sier Ustad.


I fjor vinter var det over 90 viltpåkjørsler i Midtre Gauldal

– I fjor vinter hadde vi over 90 påkjørsler av vilt i Midtre Gauldal, mest elg og rådyr, sier skogbrukssjef Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal.