Skal sikre Rødde for 15 millioner for å unngå kvikkleireskred

NVE planlegger å starte sikringsarbeid på Rødde i januar.

Rødde folkehøgskole. Arkivbilde 

Nyheter

Sikringsarbeidet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) planlegger å utføre på Rødde, er ifølge NVE kostnadsberegnet til 15,28 millioner kroner. Hensikten med sikringsarbeidet er å forebygge at det kan gå kvikkleireskred på Rødde som er nord i Melhus kommune.