- Veldig gode spørsmål i HUNT-undersøkelsen

Melhus ligger foreløpig litt dårlig an når det gjelder svarprosenten i HUNT-undersøkelsen, men frivillige står klar til å hjelpe dem som trenger bistand.

Anna Hoff Melbye og Randi Dvergsdal har stilt opp som frivillige hjelpere, og onsdag satt de i det lokalhistoriske rommet for å hjelpe dem som trengte bistand til å besvare spørsmålene. 

Nyheter

- Det er veldig gode spørsmål, og spørsmålene er av slik art at de kan belyse hva folk har opplevd fra barnsbein av og hvordan livssituasjonen er, sier Anna Hoff Melbye som er en av de frivillige som hjelper folk som ber om bistand til å besvare HUNT-undersøkelsen.

Var klar til å hjelpe

Melbye (73) ble oppringt av rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus kommune som har bedt om frivillig bistand. Sammen med Randi Dvergsdal (82) har Melbye i dag onsdag vært på Melhus bibliotek i fire timer.

- Ingen kom på besøk til oss, og jeg tror folk stort sett klarer å svare på spørsmålene selv, sier Melbye.

I over 40 år jobbet Melbye som lærer og med spesialpedagogisk tjeneste, og som pensjonist har hun lagt vekt på å være aktiv.

- Jeg tror det er veldig viktig at det er i nærmiljøet er aktiviteter som kan opprettholde god helse. Helse har med livskvalitet å gjøre, sier Melbye.

Dvergsdal ble spurt av datteren Svanhild om hun kunne tenke seg å være frivillig hjelper, og takket ja til det.

Sanitetsforeninger og folk tilsluttet Frivilligsentralen blitt spurt om å være hjelpere, og rådgiver Overbye opplyser at det er hjelpere på Melhus bibliotek, på Coop-butikker på Kvål, Ler, Lundamo, Hovin og Hølonda samt på Hølonda helse- og omsorgssenter også på torsdag.


Får spørsmål om helsa

HUNT har jevnlig undersøkt trønderne i nord, og nå er turen kommet til trønderne i sør.

 

Noen har ikke fått undersøkelsen

HUNT-undersøkelsen er sendt ut til innbyggere i tidligere Sør-Trøndelag, og rådgiver Overbye forteller at det er noen som har meldt fra at de ikke har fått undersøkelsen. Trønderbladet er også blitt gjort oppmerksom på at dette gjelder flere.

- Det kan forekomme noen avvik. Hvis folk ikke har fått undersøkelsen elektronisk eller i posten, kan de ringe HUNTs hjelpetelefon på 412 80018. Vi kan ikke gi folk tilgang til undersøkelsen. Melhus ligger ikke så godt an når det gjelder svarprosenten, og vi vet ikke om det skyldes at folk ikke har fått undersøkelsen. Det virker som folk synes det er greit å få en slik undersøkelse, sier Overbye.


Mobiliserer for å få melhusbyggene til å gi helsesvar

Hjelpere står klar når tusenvis av melhusbygger blir bedt om å fortelle om helsen sin.Flå IL åpnet den nye styrkestien

Torsdag 19. september arrangerte Flå Idrettslag offisiell åpning av en ny tursti like ved Flå Oppvekstsenter. Stien er en gave til innbyggerne i Flå i forbindelse med idrettslagets 125-årsjubileum.