Støren kan få parkeringsavgift og parkeringshus

Både parkeringshus og avgift på gateparkering skal utredes på Støren.

Parkerte biler preger store deler av sentrumsområdene på Støren. Noen står her i ti minutter mens de er på butikken for å handle, mens andre utgjør pendlertrafikk og står parkert hele dagen. Illustrasjonsfoto fra Prestteigen: Simen Meisdal. 

Nyheter

Å gjennomføre planene kan ta flere år, men er en naturlig konsekvens av den nye sentrumsplanen, opplyser varaordfører Bjørn Enge (H).