Soknedal sparebank: - Nytt regelverk kan få negativ effekt for distriktet

- Nettoeffekten for sparebanken blir at vi binder tre millioner kroner mer i egenkapital, hvilket reduserer utlånskapasiteten med 46 millioner til bolig eller 21 millioner til bedriftsmarkedet.

Siri Fossum er administrerende banksjef i Soknedal sparebank.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Det forteller administrerende banksjef Siri Fossum i Soknedal sparebank om et nytt regelverk som kan tre i kraft i fjerde kvartal av 2019. Det er Finansdepartementet som har foreslått de nye reglene, på bakgrunn av nytt EU-regelverk.