Inviterer innbyggere i Midtre Gauldal til å delta i HUNT

I oktober inviteres innbyggerne til å bli med i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), via SMS og post.

Snart får flere innbyggere en SMS i forbindelse med HUNT.  Foto: John Lerli

Nyheter

18. oktober får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen.