Utlendinger fikk gigantkontrakt på nye E6

Disse skal bygge nye E6 på strekningen Ulsberg – Vindåsliene.

Vindåsliene i Soknedal.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

Nye Veier AS har besluttet at FCC Construcción S.A, sammen med rådgiverfirmaet Rambøll Norge AS, går videre til konkretiseringsfasen for byggingen av E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Kontrakten har en antatt verdi på cirka 2,6 milliarder kroner eks. mva.