Tente kullmile for å ta vare på kulturarven

Elever på Eid skole var med da fortidas industri skulle demonstreres.

Ludvig Eid fra klassen «Levende kulturarv» på niende trinn, Eid skole fikk etter loddtrekning sjansen til å tenne kullmila.  Foto: Reidar Almås

Nyheter

De siste dagene har kullmila på Hølonda blitt fulgt med spenning av mange, og deriblant en klasse på Eid skole. Reidar Almås forteller at det er tent ei kullmile ved Jårheim for noen dager siden, og at denne skal sjekkes førstkommende fredag.

Elever på niende trinn har prosjektet Levende kulturarv på skolen, og temaet er høyst relevant lokalt. På Hølonda er det som flere andre steder, spor etter kullmiler i terrenget.

- I eldre tider var kullbrenning viktig på Hølonda. Kull, eller tre minus vann ved ufullstendig forbrenning, ble brukt i gruvene på Nyplassen i Seterdalen, på Malmplassen ved Svorkmo og i gruvene på Løkken. Kullbrennerne kjørte kull til gruva og tok med malm i retur til utskiping i Trondhem. En del av kullet gikk med i de mange smiene i gammel tid, både lokalt og i bygene. Nå for tiden kan kull blant annet brukes til smiing, grilling og ikke minst jordforbedring og binding av karbon. Moderne, industriell kullproduksjon skjer i store tanker av stål, men det finnes også mindre anlegg for "heimebrenning" av kull, forklarer Almås på sin Facebook-side.

Mye ved trengs for å fyre opp ei kullmile.  Foto: Reidar Almås

 

Almås opplyser til Trønderbladet at det blir utgraving av kullmila på fredag for å sjekke resultatet. Jårheim er for øvrig stedet der Almås har bygd om sauefjøset til konferansested, og nylig kunne han og kona ta i bruk et tårn til ulike formål etter å ha fått dispensasjon fra formannskapet.


- Jeg har ventet på bygdedyret, men det har ikke dukket opp

Reidar Almås har bygd et ti meter høgt tårn man kan bo i.Ungdomslag feirer 100 årsjubileum med egen bok

UL Framsteg er ett av få ungdomslag igjen i Trøndelag, og feirer 100-årsjubileum.