Streik stopper tog og buss

Torsdag har fagforeninger politisk streik i to timer, og da blir det stopp for både tog og buss.

Mellom 12 og 14 på torsdag står togene stille, og bussrute 71 vil også preges av den politiske streiken. 

Nyheter

Vy og AtB melder at det blir stopp for ruter på torsdag mellom klokka 12 og 14 som følge av politisk streik.

Det betyr at det ikke går noen tog verken i Melhus, Midtre Gauldal eller andre steder i landet i det tidsrommet. Vy opplyser at alle tog stopper klokka 12 og står stille til streiken avsluttes klokka 14. Det kan ifølge Vy føre til at det oppstår forsinkelser og innstillinger i tiden før og etter streiken. Vy melder også at det ikke blir gitt kompensasjon for dette. I meldinga fra Vy heter det at årsaken til stopp i togtrafikken er politisk streik blant medlemmer av fagforeningene innen jernbane i Norge.


Jernbanestreik på torsdag

Både tog og busser står i to timer mens det er streik.


AtB melder at streiken også fører til stopp i busstilbudet for en del bussruter mellom klokka 12 og 14 på torsdag. Det gjelder for eksempel avganger med rute 71 fra Brekkåsen og rute 71 City Syd. Streiken gir ifølge AtB ikke rett til å bruke reisegarantien som innebærer at bussreisende kan bruke drosje på AtBs regning.


Dette vil regjeringa sette av til E6 og jernbane

Regjeringa vil sette av millioner til E6 i Midtre Gauldal og i Melhus, og vil også ha satsing på jernbanen.Gjeninnføring av rute 38 koster 8,8 millioner kroner

AtB anbefaler ikke at rute 38 fra Brekkåsen til Stjørdal gjenoppstår, og vil heller ha flere busser til og fra omstigningspunkt.