Lekeplasser på Singsås har åtte feil som kan sette barna i livsfare

Lekeplassene har også 13 feil som kan medføre fare for livsvarig skade, samt 37 feil som kan føre til mindre alvorlig skade.
Nyheter

Dette viser en rapport fra august 2018. Lekeplassene som er undersøkt ligger ved Singsås oppvekstsenter; Singsås skole og Singsås barnehage.