- Det skal mer enn en pils til maten for å få promille dagen etter

Politiet har promillekontroll på E39 på Udduvoll, og har stoppet en sjåfør med lavpromille.
Nyheter

En promillekontroll på E39 på Udduvoll i Melhus har avslørt at ikke alle kjører uten promille. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at promillekontrollen startet klokka 07.27.

- Det er allerede stoppet en sjåfør med lavpromille, og testen viste at promillen er nedadgående. Politiet tar utvidet blåseprøve av sjåføren, sier Ustad.

Ustad sier videre at dette er en påminnelse om at en kan ha promille dagen derpå.

- Det skal mer enn en pils til maten for å få promille dagen etter, sier Ustad.

Da Trønderbladet snakket med Ustad, var det ikke loggført om sjåføren fikk kjøre videre eller ikke.