- Pårørende har tøffe hverdager og mange ubesvarte spørsmål

Demens rammer flere enn den som har sjukdommen.

Gauldal Demensforening og Midtre Gauldal kommune samarbeider om pårørendeskolen på Støren. Oddbjørn Gylland og Tove A. Bjørklund har planlagt kurskveldene.  Foto: John Lerli

Nyheter

Pårørende til personer med demens er ofte i villrede, og mangler kunnskap om sjukdommen. Gauldal Demensforening ønsker å nå ut med informasjon til familiemedlemmer, og inviterer til kurs, sammen med psykiatrisk sykepleier Tove A. Bjørklund og sykepleier Marit Hovstad i Midtre Gauldal kommune.

Støtter hverandre

– Behovet er stort, og etter to kurs tidligere ser vi at deltakerne setter pris på tilbudet. De opplever støtte fra hverandre, og ser at man ikke er alene. Mange sier at de skulle ha kommet tidligere, sier Bjørklund.

På det første kurset i fjor deltok 25 personer, men på kurset i vår var det litt færre. Tenåringer har vært med, samt venner og naboer til personer med demens, i tillegg til pårørende.

Tove A. Bjørklund sier mange pårørende har tøffe hverdager. De forstår ikke hva som skjer med sine kjære. På kurset får de vite hvordan sjukdommen arter seg, og en lege forklarer om symptomer og behandling. En ergoterapeut forteller om hjelpemidler, velferdsteknologi og tilbud i kommunen. En representant fra Fylkesmannen orienterer om tema som vergemål og framtidsfullmakt. Det blir også foredrag med erfaringer fra en pårørende, og gruppesamtaler.

Pårørende kan bli med

Noen omsorgspersoner kan ha vanskelig for å dra fra heimen, og det er mulig å ta med seg sin pårørende med demens disse kveldene. Frivillige fra Gauldal demensforening vil ordne ei kaffestund med aktiviteter i et nabolokale samtidig.

Første kurskveld i pårørendeskolen er 23. oktober, med påmeldingsfrist to dager tidligere. Deretter blir det tre kvelder på onsdager, i kommunestyresalen i rådhuset på Støren.

Styremedlem Oddbjørn Gylland i Gauldal Demensforening sier pårørendeskolen er noe av det viktigste de driver med.

– Det er viktig å spre kunnskap om sjukdommen. Det er mange som blir rammet, og ikke bare den som får demens, sier Gylland.


Hva kjennetegner en kommune med god demensomsorg?

Nasjonalforeningen i Trøndelag mener kommunene må være forberedt på økning i antall demente i årene framover.Ny runde med pårørendeskole i Midtre Gauldal

– Sist man arrangerte pårørendeskole i oktober og november 2018 var det stor interesse og mange påmeldte, sier avdelingsleder Tove A. Bjørklund ved Midtre Gauldal sykehjem.