Mange vil bidra i TV-aksjonen

I Melhus blir det bøssebæring, ringepanel og mat med mening.

Oppfordringa fra ordfører Gunnar Krogstad er å ta godt imot bøssebærerne når de kommer. I midten står spesielrådgiver Inger Anita Fremo fra Melhusbanken som har vært samarbeidspartner i mange år. T.h daglig leder Jorunn Merete Frengen i Frivilligsentralen. 

Nyheter

- Bli med på verden største dugnad, oppfordrer Jorunn Merete Frengen, daglig leder for Frivilligsentralen i Melhus.

Kvinner i fokus

20. oktober går årets TV-aksjon av stabelen, og det er organisasjonen Care som får inntektene fra TV-aksjonen i år. Care har "Nå er det hennes tur" som motto, og organisasjonen bebuder at inntektene fra innsamlinga skal gå til å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

- Care er en hjelpeorganisasjon som bekjemper fattigdom og sosial urettferdighet. I år har Care valgt ut kvinners rettigheter og kår som tema. Tre fokusområder er pekt ut. Det ene er at kvinner skal kunne skape egen arbeidsplass og inntekt, det andre er hennes kropp, seksualitet, graviditet og fødsel og det tredje er hennes drøm og hennes stemme. Menn skal rekrutteres som ambassadører for hvordan kvinner skal behandles, sier Frengen.

I brosjyren fra Care står det blant annet at hver dag dør 830 kvinner av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel, og at 104 land fremdeles har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber.

Frengen forteller at Care er en organisasjon som ikke er ukjent for nordmenn, og at Norge mottok hjelp fra Care etter andre verdenskrig i form av Care-pakker.

Skolene og ringepanel

Før selve innsamlingsdagen skal mye skje. Tradisjonen tro stiller skolene opp med bøssebærere, og næringsforeninga (NiT) skal ha ringepanel. Hans Petter Øien Kvam, leder for NiT Melhus, forteller at datoen for ringepanelet ikke er helt tidsfestet.

- Næringsforeninga jobber som tidligere når det gjelder TV-aksjonen, og det blir ringepanel og Hovin skole er bedt om å levere et kunstverk i forkant av innsamlingsdagen, sier Øien Kvam.

Kroa kafe skal 17. oktober ifølge Frengen, ha kafe med tema mat med mening.

- Inntekta fra matsalget går til innsamlingsformålet. Vi prøvde dette i fjor, og det kom inn mer inntekter på matsalget enn det ellers gjør når kafeen er åpen, forteller Frengen.

En annen tradisjon er at Melhus formannskap tar stilling til om kommunen skal bevilgte penger til innsamlingsaksjonen.

- Melhus formannskap bevilget omtrent to kroner pr. innbygger. Når spørsmålet om tilskudd til TV-aksjonen kommer opp, bruker vi ikke tid på å diskutere formålet. Årets formål er kjempegodt, og det trengs å sette fokus på dette fordi det er ganske kvinneundertrykkende i en del land. Min oppfordring er at folk tar godt imot bøssebærerne enten en vil gi penger eller ikke, sier ordfører Gunnnar Krogstad.