Dette vil regjeringa sette av til E6 og jernbane

Regjeringa vil sette av millioner til E6 i Midtre Gauldal og i Melhus, og vil også ha satsing på jernbanen.

I Soknedal går E6-bygginga framover. Her er det Statens vegvesen som bygger ny vei. 

Nyheter

Regjeringa har lagt fram forslag til statsbudsjett, og flere veiprosjekter i vårt distrikt er nevnt.