Her har det vært noen smell

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Denne brua har det bokstavelig talt vært en del bråk knyttet til. Etter flere smell som fikk store konsekvenser, fikk brua varslere med fjæring. Etter at høydemarkeringa fikk fjæring, er det blitt stille både fra sjåfører og politikere. Brua går over en nasjonalt kjent lakseelv.