Startet eget busselskap

Ole Morten Elgseter har investert tusenvis av kroner i bussen slik at de bussreisende kan spare tid.

Bussen er jevnlig ute på oppdrag, og eier og sjåfør Ole Morten Elgseter gleder seg til hver tur. 

Nyheter

- Etter å ha fraktet ansatte i en del bedrifter ut på tur, så vi at det var så mye tid som ikke var produktiv. Med konferansebussen kan konferansen starte allerede i bussen, og de ansatte får kursing i arbeidstida mens ledelsen opplever at tida blir brukt mer effektivt, sier Ole Morten Elgseter som eier og er daglig leder i Din busstur.