Fortsatt evakuert: Venter på rapport etter jordras i Melhus

Melhus kommune har skaffet innkvartering til noen av dem som ble evakuert etter jordraset i Melhus.

Veien inn i rasområdet er sperret av. 

Nyheter

Lørdag formiddag meldte politiet at det hadde gått et jordras på Rødde, og at beboere i to hus var blitt evakuert. Etter hvert ble det klart at raset har gått ved Kvammen.


Jordras i Melhus

Tre hus er evakuert etter jordras.

 

Tre boliger og ett gårdsbruk ligger langs gårdsveien der raset har gått i tilknytning til en bekkedal. Det forteller rådmann Katrine Lereggen i Melhus kommune.

- De som bor innerst på gården har fått bo der, mens ni beboere fordelt på tre boliger er evakuert. Av de ni har seks ordnet innkvartering på egenhånd mens tre får innkvartering på hotellet på Tiller som kommunen har avtale med, forteller Leregggen.

Rådmann Katrine Lereggen. 

 

Rapporten

Kommunen venter på en foreløpig rapport fra geolog om hva som er årsaken til jordraset og når de evakuerte kan flytte hjem igjen.

- Vi har fått oppplyst at arbeidet med å undersøke stedet fortsetter på søndag, og at det kan ta 1-2 dager før en vet mer, sier Lereggen.

Området har vært avmerket som rød faresone, men Lereggen kjenner ikke til om det er utført sikringsarbeid i nyere tid eller om det er planlagt sikringstiltak.

- Det er geologer på stedet, og de vil holde på fram til det er mørkt og så starter de på igjen søndag morgen, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Operasjonslederen forteller at området er avsperret med politibånd.

- Det er ikke uten grunn at området er avsperret, og det er ikke sikkert å bevege seg innenfor området. Området er ikke klarert av geolog, sier Johnsen.

Undersøker området

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i gang med å undersøke området.

- Vi har en geotekniker på stedet, og har leid inn en borerigg fra Rambøll, sier regionsjef Kari Øvrelid i NVE.

NVE får utført boring i grunnen for å undersøke om det er kvikkleire der.

- Alt område under marin grense kan være potensiell sone for kvikkleire, og det er mange områder i Melhus som har kvikkleire, forklarer Øvrelid.

Øvrelid fraråder folk på det sterkeste å krysse politisperringen og oppholde seg på raskanten.

NVE vet ennå ikke hva som er årsaken til skredet.

- Det er ikke sikkert at de evakuerte kan flytte tilbake på søndag. Søndag ettermiddag vil vi ta stilling til om evakueringa skal oppheves eller ikke, sier Øvrelid.

I tillegg til boring har NVE foretatt undersøkelse med drone, og bildene skal vise utgraving mot en bekk.


Ble evakuert: - Raset er ganske heftig

Arnfinn Lehn og Anne Lillemo er blitt evakuert fra hjemmet i grenda der jordskredet har gått.

 

Sikringsarbeid

26. august holdt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  og Melhus kommune folkemøte om sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde som er like i nærheten av rasstedet.

NVE har laget en sikringsplan som er beregnet å koste 15,2 millioner kroner å gjennomføre. Ifølge NVE er det behov for å sikre strekninger for å hindre kvikkleireskred. Dersom alt går slik NVE håper når det gjelder planlegging og vedtak, skal sikringsarbeidet starte i januar neste år.

- Rødde er et stykke unna området der det nå har rast. Vi må lage en ny plan dersom det er nødvendig med sikringsarbeid der det har vært skred på Løvset, sier Øvrelid.