Ute på landet

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet kan oppleve vekst i årene framover ettersom det er planlagt flere boligfelt her. Tettstedet ligger ved E6 og har et landlig preg. Tidligere var dette sentrum i en egen kommune, og en av landets statsministre er herfra. Nylig ble det arrangert en stor fotballcup her. Bygda ligger på krevende grunn, men det har ikke skremt noen fra å utvikle tettstedet videre.