Slik samarbeider NAV og Støren Treindustri

- Støren Treindustri er en viktig og stor bedrift i Midtre Gauldal, og de er veldig gode på å følge opp sine ansatte i forbindelse med sykefravær, sier veileder Solfrid Myren i NAV Midtre Gauldal.
Nyheter

- Vi har hatt et langt og godt samarbeid med Støren Treindustri i mange år, og vi ønsker å fortsette dette. Samarbeidet går blant annet ut på rekruttering av arbeidskraft og forebygging av sykefravær, samt å få sykemeldte tilbake i arbeid, forteller Myren.