Over 100 rådyr ble påkjørt og drept i fjor

Antall trafikkdrepte rådyr utgjør en stor del av den jaktbare stammen i Melhus og Midtre Gauldal.

Rådyr kan bli lite sky og trekker ofte ned til bebyggelse om vinteren.  Foto: Marek Kuusk

Nyheter

Det er kritisk både for jaktressursen og dyrevelferden når så mange som 102 rådyr blir påkjørt og drept på veg og jernbane i 2018. Dette gjelder de to kommunene Melhus og Midtre Gauldal. I samme område ble 166 rådyr felt under ordinær jakt i fjor.