Menighetsrådene fylles opp av nye folk

Av 60 medlemmer i menighetsrådene i Melhus og Midtre Gauldal er det bare 21 menn.

Flå kirke hadde jubileumsfeiring i år, hvor menighetsrådsmedlemmene Mette Goa Hugdal, Eli Marie Rolseth og Eldbjørg Engen planla feiringa. To av dem fortsetter i det nye menighetsrådet i Flå.  Foto: John Lerli

Nyheter

Kvinneandelen i menighetsrådene i de to kommunene er 65 prosent. I Melhus kommune er det fleste kvinner i menighetsrådene, og her er kvinneandelen på hele 70 prosent.

Alle menighetsrådene hadde kun én nominasjonsliste ved dette valget. Lista er satt opp i samme rekkefølge som antall stemmer hver enkelt fikk.

Melhus menighetsråd: Vebecke Paulsen Grønning, Oddrun Gangås Brønstad, Helge Bjørn Bæverfjord, Anna Lina Mørreaunet Holm, Monica Stenset Sagdahl, Alf Georg Daaland, Jon Roar Bruholt og Torill Lund. Varamedlemmer; Solrun Gustad Løvås, Kjellrun Jofrid Krutvik Mosdal, Nils Petter Svendsen Aune, John Sigurd Underdal og Tove Vingen.

Hølonda menighetsråd: Renethe Gåsbakk Eid, Bjørn Blokkum, Roald Martin Syrstad, Kristin Johanne Åmot, Gerd Merete Åmot, Grete Aasen Gorsetbakk, Eva Johanne Fuglstad og Britt Helen Langås. Varamedlemmer: Mari Fredriksen Lien, Anneline Ludefall, Mariann Steinsvoll, Karl Gerhard Blokkum og Idar Sunnset.

Flå menighetsråd: Mette Sofie Goa Hugdal, Eli Marie Bårdsdatter Rolseth, Jens Ljøkjell, Bjarte Ljøkjell, Solvor Hugdal og Lisbet Engen. Varamedlemmer: Mari Marie Gamst, Solfrid Bjørkøy, Marit Krogstad og Marianne Dyndal Bollandsås.

Horg menighetsråd: Eli Stølan, Jan Petter Svegård, Kari Tilseth Krogstad, Inger Marie Skjærvold, Marit Evjen, Per Eivind Lund, Kari Almås Grønvik og Ragnhild Lystad. Varamedlemmer: Elisabeth Røstad Olsen, Hege Mari Moum Johansen, Kjersti Gurine Eggen, Kari-Ann Helgemo Løhre og Atle Grytbach.

Støren menighetsråd: Erling Lenvik, Linda Kjelstad, Eivind Refseth, Eskil Skjærvold, Janna Petrine Langeland Enge, Hilde Karin Eggen Løhre, Irene Kristin Høgsteggen Refseth og Sissel Høen. Varamedlemmer: Hilde Rudi Bråten, Cecilie Laugsand Olsson, Kari Mette Busklein, Eva Katrine Bakkebø og Eli Sundseth.

Soknedal menighetsråd: Tone Rogstad Rise, Jonna Annelise Adelheid Solem, Sverre Magne Sunnset, Olav Birger Støver, Bergljot Helen Storli, Jørn Kristian Kusslid, Ola Hanshus og Tone Aas. Varamedlemmer: Inger Jorid Lium, Eldbjørg Kristin Hov, Anja Græsli, Linda Merethe Stamnes Røe og Marie Malum-Bjerkset.

Budal menighetsråd: Aud Irene Hindbjørg, Anita Heksem, Lars Ole Lillebudal, Gunn Hov, Olav Storli og Joar Bakken. Varamedlemmer: Jan Petter Endalsvoll, Ingrid Brandegg, Ole Arne Røttum, Kjellrun Anita Løvø og Kjersti Endal Storrøsæter.

Singsås menighetsråd: Ruth Elsbet Sveås Digre, Margrethe Sesseng Fløttum, Svend Malum, Bente Høen, Elin Malum, Anne Talsnes Flatmo, Vegard Malum Hassel og Tove Solem Helgemo. Varamedlemmer: Jan Harald Fløttum, Liv Haugen, Sigrid Marie Grytdal, Trond Storsve og Ann Kristin Grytbakk Forsetlund.


Jubileumsår som veikirke

Sommeråpent i Horg kirke i 25 år

Det er i år 25 år siden Horg kirke som den første i Sør-Trøndelag, begynte med å ha en åpen kirke i juli.