Derfor stemmer så få ved kirkevalg

Oppslutninga om årets kirkevalg i Trøndelag var bare 12,7 prosent.
Nyheter

Valgdeltakelsen i Nidaros bispedømme var den samme som resten av landet. Ved forrige kirkevalg, i 2015, var oppslutninga noe større. Da skulle det avgjøres om likekjønnede skulle få vigselsrett. Flere engasjerte seg for og i mot, ved å stemme inn kandidater med sitt eget syn. Da oppstod det for første gang lister som organisasjonen Åpen folkekirke stod bak.