Deltok i debatten rundt homovigsel

Jon Roar Bruholt fra Melhus synes kirka har fått et godt forlik.
Nyheter

I det avtroppende bispedømmerådet sitter Jon Roar Bruholt fra Melhus. Han mener forliket rundt likekjønnet vigselsrett var én av de viktigste sakene i forrige valgperiode.