Ber om bomfri passering i Soknedal

Skogen grendelag ved Arnfinn Aakerli ber om bomfri passering og avbøtende tiltak for beboere sør for bommen ved Fossumsbrua på ny E6 i Soknedal.

Arnfinn Aakerli har sendt et brev til Midtre Gauldal kommune.  Foto: Privat

Nyheter

«Vår henvendelse gjelder to ting: 1. Bomfri lokalvei på gammel E6 når hele anlegget opp til Ulsberg står ferdig, slik at vi kan komme til bygdesenteret uten å måtte betale bompenger. 2. Avbøtende tiltak slik det fremgår av to vedtak som er gjort i kommunestyret. Dette gjelder frem til veien Vindalsliene – Ulsberg er ferdig, og gammel/ny E6 er helt adskilt.»