Slik er kjønnsfordelingen i det nye kommunestyret i Midtre Gauldal

Andelen menn er ikke mye større enn andelen kvinner.

Lise Sundli er det yngste medlemmet i det nye kommunestyret.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

I det nye kommunestyret er det nemlig valgt inn 13 menn og 12 kvinner.