En av disse fikk flest ekstrastemmer av alle innvalgte politikere

Ordførerkandidaten for et parti som fikk inn fire i kommunestyret, fikk flest slengere.

Merethe Moum fra Melhuslista fikk flest slengere under valget. T.v Sigmund Gråbak og t.h Kaare Qvenild. 

Nyheter

Merethe Moum fra Melhuslista var den som fikk flest slengere under kommunestyrevalget i Melhus ifølge valgstyrets valgprotokoll. Hun fikk 82 slengere og 163 personstemmer. Jorid Jagtøyen fra Senterpartiet fikk flest personstemmer.