Rovviltnemndene har gitt fellingstillatelse for 122 jerver

Rovviltnemndene har bestemt at totalt 122 jerver kan felles når lisensfellingen starter tirsdag.

Her ser vi et illustrasjonsbilde av en jerv.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Lisensfellingen pågår fra 10. september til 15. februar neste år.

Rovviltnemndene har myndighet til å fastsette fellingskvoter når jervbestanden ligger over de regionale bestandsmålene. Bestanden har de siste årene ligget over målet i Norge, ifølge Miljødirektoratet.

Lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen av jerv for å redusere skade på sau og tamrein som beiter i utmark. Samtidig skal ikke fellingen være til skade for bestandens overlevelse.

Stortinget har vedtatt et mål om 39 nye jervekull i Norge hvert år. Bestandsmålet er fordelt på fem av åtte rovviltregioner i landet. I noen regioner er det begrensninger for antall hunndyr som kan felles. Det betyr at jakten avsluttes når hunndyrkvoten er nådd, selv om den totale kvoten ikke er fylt.

(©NTB)


Aldri har det vært færre rovviltskader på sau

Antallet påviste rovviltskader på sau hittil i sommer er lavere enn i samme periode helt siden 2000, ifølge Miljødirektoratet.Skadefellingstillatelse på bjørn i Midtre Gauldal

Bakgrunnen for tillatelsen er blant annet et funn av sau drept av bjørn i Tydal kommune, samt at bjørn ble avbildet på viltkamera natt til mandag 5. august.Rovdata ber folk samle jervebæsj

– Vi i Rovdata oppfordrer folk som beveger seg ute i naturen i påska til å ha med seg en plastpose i lomma eller sekken, slik at de kan plukke med seg jervebæsj de kommer over.