Disse er valgt inn i Melhus kommunestyre

Valgstyret har godkjent mandatfordelinga.
Nyheter

Slik ser det nye kommunestyret ut: Navnene er ført opp i rekkefølge etter hvor mange ekstrastemmer/slengere de har fått.

Senterpartiet: Jorid Jagtøyen, Maren Grøthe, Fritz Arne Haugen, Gjøran Berg Onsøyen, Ole Ingebrigt Eid, Ketil Reitan, Rita Blokkum, Even Kjøsen Unsgård, Ola Solberg, Rune Sunnset, Mads Blokkum

Arbeiderpartiet: Per Olav Skurdal Hopsø, Anja Sterten, Einar Gimse-Syrstad, Pernille Wahlberg, Stig Ler, Annar Gravråk, Geir Midttømme, Nina Gjevik Samdahl, Jørn Ove Moen, Ingunn Nervik Isaksen

Høyre: Stine Estenstad, Marte Olden Jakobsen, Mikal Kvaal, Morten Wehn

Melhuslista: Merethe Moum, Kaare Qvenild, Sigmund Gråbak, Lars Borten

Fremskrittspartiet: Erling G. Mellingsæter, Lisbeth Tiller

Kristelig Folkeparti: Hjalmar Hugdal, Anne J. Løvseth Byfuglien

Sosialistisk Venstreparti: Anne Sørtømme

Miljøpartiet De Grønne: Trond Sortland Kuldvere

Rødt: Tina Knarbakk

Pensjonistpartiet: Gunnar A. Johansen


Valgresultatene i Melhus

Her er valgresultatene fra Melhus etter hvert som de blir klare.