Setter opp buss mens det er helgestengt på Ler stasjon

Bane Nor skal ha intensiv arbeidshelg på Ler, og da vil det ikke gå noen persontog forbi.

Forlengelse av kryssingssporet er et kjempeprosjekt, og Bane Nor investerer 240 millioner kroner i prosjektet. 

Nyheter

Bygging av nytt kryssingsspor på Ler går sin gang, og nå bebuder Bane Nor intensiv arbeidshelg. Det innebærer at togtrafikken må stanses og at passasjerer må reise med buss i stedet. Dessuten kan det bli en del støy ifølge Bane Nor.

- Vi beklager ulempene dette fører med seg. Arbeidet vil, så langt som råd er, bli lagt opp for å minimere støy på ugunstige tidspunkt. Særlig hensyn blir tatt i innsovingsperioden mellom klokka 23.00 og 01.00, opplyser prosjektleder Ola Grendal i ei pressemelding.

Ingen tog forbi stasjonen

Mens arbeidet pågår i helga, vil det ikke gå tog forbi stasjonen. Ifølge pressemeldinga vil Vy sette opp buss for tog, og dette vil være aktuelt for en lengre strekning. Vy melder på egen nettside at det blir alternativ transport på strekninga Eidsvoll-Leangen.

I helga går det ikke tog fra Ler togstopp, og i stedet blir det satt opp buss. 

 

Bane Nor satser millioner på nytt togspor på Ler

Bane Nor investerer 240 millioner kroner i nytt togspor på Ler for å få mer gods over fra vei til jernbane.

 

Hva skal gjøres?

Baneservice skal ifølge pressemeldinga, i løpet av helga installere to nye sporveksler hvorav en i nord og en i sør.

- De nye sporvekslene skal også jordes. Nye sporvekslere er en forutsetning for at to tog kan krysse samtidig. Baneservice skal også starte bygging av ny plattform og strekke ledninger både til lys og togdrift. Det skal også legges fiberkabler til kommunikasjon. Dette og en rekke andre utbedringsoppgaver foregår hele døgnet denne helga.  Det betyr en del støy da gravemaskiner og hjullastere må jobbe natt og dag for å bli ferdige til togene skal begynne å gå igjen. Ei mobilkran vil også være i sving for å heise sviller og betongelementer til den nye plattformen på plass. Natt til 15.09 skal en pakkemaskin sørge for at sporvekslere og skinner ligger rett. Samtidig skal også en kjøreledning justeres ved hjelp av en liftbil langs skinnene, heter det i pressemeldinga.

Bane Nor opplyser at det kommer til å bli en god del anleggstrafikk på veiene i området rundt Ler stasjon, og at dette kan bli merkbart fra E6 og til parkeringsplassen på stasjonsområdet. Den intense arbeidshelga vil være fra lørdag klokka 07 til mandag morgen klokka 08.


Endelig ny undergang etter mange nesten-ulykker

Bane Nor har hatt mange henvendelser om den usikrede overgangen på Ler, og selskapet mener at i 20 av tilfellene var det på hengende håret at det ikke gikk galt.

 

Kryssingssporet skal forlenges for å gi plass til 650 meter lange godstog passere hverandre uten å tape tid.


Vil be om penger fra Byvekstavtalen

Pendlerparkeringa på Ler er i faresonen, og tirsdag blir det klart om formannskapet vil skaffe penger til ny parkeringsplass.