Skal jobbe med både nærings- og boutvikling

Det ble debatt i kommunestyret på torsdag da man skulle endre vedtektene til selskapet som utvikler Støren Sør.

Her er et oversiktsbilde over det som skal bli det nye, store næringsområdet Støren Sør.  Foto: TRØNDERBLADETS FOTOARKIV

Nyheter

- Jeg er betenkt når det gjelder forslaget om å utvide myndighetsområdet til dette næringsselskapet, sier Tor Flagestad (Frp).