Neste uke går startskuddet for årets rypejakt

Rypejakta starter 10. september, dagen etter kommunevalget. Sist jaktår felte 47.900 jegere 181.900 ryper, en økning på 9 prosent fra jaktåret før.

  Foto: NTB scanpix

Nyheter

I Finnmark var økningen på hele 64 prosent, viser SSBs statistikk over småviltjakt.

Selv om rypa har gått sterkt tilbake, er den fortsatt den viltarten det felles mest av i Norge. For 20 år siden ble det felt over 500.000 ryper. Bare i Finnmark ble det felt 105.000 ryper.

Både redusert rypebestand, lokal fredning, begrensning både i antall jaktkort og hvor mye hver jeger kan felle er en del av årsakentil tilbakegangen.


Like mange småviltjegere som for ti år siden

Antall småviltjegere i Melhus og Midtre Gauldal har ikke endret seg mye på ti år. Nasjonalt drar flere unge kvinner på jakt, mens færre unge menn jakter.

 

Med unntak av Gamvik økte utbytte av rype i alle kommunene i Finnmark. I Kautokeino ble det felt 4.700 ryper sist jaktår, en økning på om lag 3.000 fra jaktåret før. Det ble felt i alt nær 20.000 ryper i fylket.

Lierne i Trøndelag lå på fellingstoppen med 4.950. Både i Holtålen, Røros og på Karlsøy ble det felt over 4.000 ryper.

Det ble felt 29.520 rådyr i 2018/19, en nedgang på 3.760 dyr fra jaktåret før. Med unntak av Troms var det nedgang i alle fylker. Én årsak er mye snø vinteren 2018 da både elg, hjort og rådyr hadde problemer med å finne mat.

Flest rådyr ble felt på Vega i Nordland med 500 dyr. Deretter fulgte Steinkjer med 480.

I jaktåret 2018/19 ble det felt villsvin i alle kommunene i Østfold med grense til Sverige. Dyrene har kommet inn fra nabolandet hvor det årlig felles over 100.000 villsvin.

Det ble i alt felt 295 villsvin, nesten alle i Østfold. Jakta er konsentrert til Aremark og Halden, hvor det henholdsvis ble felt 115 og 125 dyr.

Til sammen ble det felt rundt 13.000 storfugl i løpet av jaktåret 2018/19. Det er en oppgang på 34 prosent fra jaktåret før.
12.000 tok jegerprøven, men halvparten jakter ikke

Horg Jakt og fiskelag tilbyr introjakt